Chính sách đại lý

Để mở rộng phát triển thị trường nhằm đưa các sản phẩm trang sức bạc tay người tiêu dùng. Bạc Minh Cảnh xin trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân có nhu cầu muốn làm đại lý hoặc muốn nhập các sản phẩm trang sức bạc Châu Khê.

– Đảm bảo về chất lượng và mức độ chiết khấu hợp lý

– Nguồn hàng phong phú ổn định

Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu quan tâm thì liên hệ:

SĐT : 0963.628.375
Email : Bacminhcanh@gmail.com